Actueel

Vanaf februari kunnen ouders hun kinderen geboren in 2016 aanmelden voor een plaats in de kleuterklas. Ruim 3000 kinderen zullen toegeleid worden naar een school.

Om deze kinderen te kunnen inschrijven, moest er op vlak van plaatsen een inhaaloperatie gebeuren. Want elk van deze kinderen verdient een plaats in een kwaliteitsvolle school.

Gent is dé onderwijsstad van...

Jaarlijks organiseren Gentse jeugdbewegingen verschillende kampen om kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen. De Stad ondersteunt hen door het aanbieden van kampvervoer. 

 

Op de gemeenteraadscommissie deze week werd het voorstel voor een administratieve vereenvoudiging voor het jeugdwerk voorgelegd. De bijdrage voor het jeugdwerk wordt niet meer apart...

In Gent hebben we heel wat kleine steegjes en doorsteken, waar fietsers en voetgangers dankbaar gebruik van maken omdat het er veiliger en rustiger fietsen of wandelen is dan in grotere straten. Op vraag van Sara Matthieu lanceerde de Stad een heus plan om deze steegjes opnieuw aan te leggen voor meer comfort. Het Werregarenstraatje (Graffistraatje) werd al aangepakt, maar hoe staat het met...

Op 21 december gaven Gentse jongeren van het eerste jaar secundair van het Gentse Atheneum Wispelberg, verkleed als kindsoldaat de aftrap van de campagne ‘Strijd mee voor vrede’. De Stad Gent grijpt in 2018 de kans om het vieren van de vrede onder de aandacht te brengen. Het einde van een voor onze samenleving ingrijpende oorlog biedt 100 jaar later een unieke kans om een actueel...

De woonnood in Gent is groot. Zeker gezinnen met een laag inkomen vinden moeilijk een woonst op de private huurmarkt. Daarom is het belangrijk dat er voldoende sociale woningen zijn. Hoewel dit een bevoegdheid is van de Vlaamse regering, neemt het Gentse stadsbestuur hier ten volle haar verantwoordelijkheid. Nadat de Stad Gent eerder al 7 miljoen euro subsidies verstrekte om de sociale...

De werken op het Grootkanonplein, die van start gingen op maandag 18 september 2017, zijn intussen succesvol afgerond. Als kers op de taart werden er vandaag drie valse Christusdoornen geplant.

Op uitnodiging van de Gentse Kindersecretaris Tina en schepen Elke Decruynaere kwamen  afgelopen dinsdag de 15 kersverse Ambassadeurs samen voor een kick off.

 

Ambassadeurs zijn Gentenaars die omwille van hun vrijwillig of professioneel engagement een hart hebben voor kinderen en jongeren en de ambitie om Gent verder uit te bouwen tot een kind- en jeugdvriendelijke stad...

Naar aanleiding van een recente aanleidingen vroeg OCMW-raadslid Evita Willaert aan OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) of de aanmeldingsregels voor de nachtopvang wel voldoende duidelijk zijn, in het bijzonder voor de vrijwilligers(organisaties) in Gent en voor de daklozen zelf. Uit het antwoord van OCMW-voorzitter Coddens blijkt dat er erg ingezet wordt op het...

Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad het budget voor 2018 goed. Al van in het begin van de legislatuur trok deze meerderheid resoluut de kaart van een kindvriendelijk en leefbaar Gent. Broodnodig, want met een stijgend aantal inwoners zijn de uitdagingen rond kinderopvang, onderwijs, huisvesting, mobiliteit,... niet gering. In zijn tussenkomst benadrukte Bram Van Braeckevelt dat we met...

Tijdens de eindejaarsperiode zetten we alles op alles om onze vrienden en familie te verwennen. En  dat dit ook duurzaam kan, bewijst de nieuwe brochure ‘Duurzaam en (h)eerlijk feesten’, die werd voorgesteld door Tine Heyse. Je vindt er leuke en verrassende tips om jouw eindejaar een duurzame toets te geven.

De huiskamers worden in de komende weken weer gevuld met heerlijke geuren...

Pagina's